Tel.: +99412 498 01 88

Mob.: +99450 322 06 25

+99455 711 38 65

E-mail: info@wsl-baku.com

Skype: wsl-baku.com

HANSI İMTAHANI SEÇMƏLİ? TOEFL ya IELTS

Siz artıq dəqiq bilirsiniz ki xaricdə sizə nə lazıımdır: təhsil, yoxsa işləmək? Təbriklər! Qarşıda başqa ölkəyə səfər var, yeni tanışlıqlar, karyera üçün parlaq imkanlar. Qalır təkcə şəhəri, universitetti seçmək... və imtahan! Bəli, sizin ingilis dilini müəyyən səviyədə bilməyinizin təsdiqi lazımıdır. Bəzi univesitetlərdə seçim imkanları məhdudur: sizdən ya TOEFL, ya da IELTS sertifikatarının təzəsini istəyərlər, ya da başqa bir imtahan. Lakin çox vaxt seçim imkanı verilir. Bəs bunlardan hansı yaxşıdır, as andır, yaxud maraqlıdır? Bu məqalədə sizi beynəlxalq imtahanların çox maraqlı qarşıdurması gözləyir! Sağ küncdə - amerikalı

TOEFL, solda isə - ingilis IELTS. Seçim edirik cənablar!

Əvvəlcə hər bir imtahandakı balların müqayisəli cədvəlinə baxaq (Sİ məlumatına əsasən):

IELTS

9

8,5

8

7,5

7

6,5

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3,5 dən aşağı

 

Sizin işverəniniz, yaxud universitet mütləq keçid balını göstərməlidir. Nəzərdə saxlayın ki, IELTS üçün 6,5; TOEFL üçün 90 -

təxminən Intermediate uyğun gəlir.

1-ci Raund. Məqsəd. Yadda saxlamaq lazımıdr ki TOEFL ibt-in akademik şəklindən fərqli olaraq IELTS –in iki modulu var: Academic – bu univesitetlərdə təhsil üçündü, və General - emiqrantlar üçün. Sizin hansı ölkəyə getməyinizdən asılı olaraq, məsələn Avstraliyaya, yaxud Kanadaya, sizdın məhz IELTS General –ın nəticələrini tələb edə bilərlər. Oxumaq və yazı məsələləri burda akademik varianta nisbətən xeyli asandır, ona görə də əgər sizin TOEFL ibt və IELTS General arasında seçim variantınız varsa, onda ikincini seçin.

Əgər seçim IELTS Academicvəи TOEFL ibt araasındadırsa, o zaman bir indi sizə deyəcəyimiz birsara faktorları nəzərə almaq lazımdır.

2-ci Raund. İngilis dili. TOEFL ibt – Ameriakanınn uşağıdır. Ona görə də, əgər sizə tələffüzə görə və və leksik mənalanmaya görə şimali amerika ingilis dili uyğundursa, onda şübhəsiz ki bu sizin variinatdır. IELTS Kembric univesitetində yaradılmışıdr,. Ona görə əlbəttə o britaniya ingilis dilinə meyillidir, əslində o English-English, yəni Avstraliya, Yeni Zellandiya, hətta amerikan elementləri olsa da universal ingilis dilinə aiddir, bu fərqlər aksentlərdə, yəni ləhcələrdə daha kəskin şəkildə duyulur. Ona görə də

bu dramatik rol oynaya bilər. Özünüzün daha çox vərdiş etdiyinizi seçin.

3-cü Raund. Testlənmə müddəti. Hər iki testdə dörd bölmə var: səsləndirmə, oxuma, yazı və danışıq.Testdən keşirilənin hansı bölməyə aid olmasından asılı olaraq, ona verilən vaxt müddəti dəyişir. Ümumiyyətələ TOEFL ibt testiniun keçilməsi 4 saat vaxt aparır, IELTS isə 3 saata qədər çəkir. Ancaq yadda saxlayın ki, qısa olmaq – hələ yaxşı olmaq deyil. Ona görə bölmələrin biri birindən nə ilə fərqləndiyini bilmək lazımdır.

4-cü raund. Oxu. TOEFL mətni 60-100 dəqiqədir. Qısa variantda hər birisi 20 dəqiqə oxunmaqla 3 mətn olur. Uzun variantda 5 mətn olur. Təəssüf ki, hansı variantın sizə düşəcəyini bilmək mümkün deyil. Bunu ancaq imtahan zamanı biləcəksiniz. Vaxt müxtəlifliyi ümumumən hesaba alınmayan eksperimental mətnlərin olmasından irəli gəlir Belə ki, Siz əgər 5 tapşırıqdan ancaq 3 etsəniz, yeganə ümidiniz o ola bilər ki həmin mətnlər test üçün əsas nəzərdə tuttulmuşlardı. IELTS testində isə 3 mətn olur. ən asanından çətinə olmaqla. Hər mətnə aid müxtəlif tipli 12-14 sual olacaq: doğru və səhv cavab, cümləni bitirmək, diaqrammaya fraqmentləri yazmaq və s. TOEFL testində isə çox vaxt A,B,C,D tipli variantılar olur, heç nə yazmaq lazım olmur, ona görə də nisbətən xeyli sadədir.

5-ci raund. Yazı. Hər iki variantda esse yazılır. TOEFL testi 30 dəqiqəyə 6 abzasla fikirlərinizi ifadə etməyi tələb edir (300-350 söz). İkinci tapşırıq – inteqrallaşdırmadı, yəni əvvəlcə mətn yazılan kart verilir, sonra o mövzuda mühazirəyə qulaq asırsınız, bu zaman özünüzə qeydlər də edirsiniz, nəhayətdə eşitdiklərinizi və oxuduqlarınızı 140-200 sözə yerləşdirməklə verilən suallara cavab verirsiniz. IELTS testində də iki tapşırıq olur: 40 dəqiqəyə nəzərdə tutulan 250 sözlük esse, cədvəlin, qrafiki, yaxud diaqrammanın təsviri ( bəzilərinə bu çox çətin gəlir. Çünki müəyyən söz və ifadələri bilmək lazımdır)

6-cı raunda. Audidinləmə. Burda çox böyük fərqlilik var. TOEFL testində siz dinləyirsiniz, qeydlər edirsiniz, sonra da cavab variantları olan suallara cavab verirsiniz. Bütün bunlar 60 dəqiqə çəkir. IELTS testində audiodinləmə isə qısadır- cəmisi 30 dəqiqə, lakin bu zaman siz dinlədiyiniz halda cavab verirsiniz. Tapşırıqların tipləri çox müxtəlifdir. Burda spellinq ( sözlərin hərflərlə yazılması) xüsusilə vacibdir. Düzgün yazılmamış sözlərə görə ballar aşağı salınır.

7-ci Raunda Раунд. Deanışıq. TOEFL testi internet vasitəsilə verildiyinə görə imtahanda siz kompüter qarşısında qulaqcıqlar və mikrafonla olacaqsınız. Sizə 6 müxtəlif sual və cavaba 45-60 saniyə vaxt veriləcək. IELTS isə 11-14 dəqiqə müddətində imtahan götürənlə 3 mərhələdə intervyü şəklində aparılır: 1. Ümumi suallar.2. sonrakı monoloq üçün 2 dəqiqəlik dinləmə tapşırqları olan kart. 3. Tapşırıq disput xarakterində olmaqla daha mürəkkəbdi. Bununla da nümunəvi çıxışı bitiririk. Ən maraqlısı qabaqdadır. Beləki qalibi Siz müəyyən edəcəksiniz. Hər bir test özünəməxsus şəkildə maraqlı və mürəkkəbdi. Bu vidioda siz bütün yuxarıda deyilənləri bir daha eşidə bilərsiniz, amma ingilis dilində.

TOEFL iBT

120

115

110

104

100

90

79

69

61

53

45

38

30 dan az

Partners