Tel.: +99412 498 01 88

Mob.: +99450 322 06 25

+99455 711 38 65

E-mail: info@wsl-baku.com

Skype: wsl-baku.com

Business English: işgüzar şəxslər üçün

İşgüzar ingilis dili tədrisi üçün baza mövzularının siyahısı:

  • Personal development
  • Corporate culture
  • Dealing with customers
  • Business operations
  • Selling
  • Managing conflict & Building a career
  • Making deals
  • Customer support
  • Products & packaging

İşgüzar ingilis dili yaxud Business English – biznesmenlər, menecerlər və təşkilatın digər işçiləri tərəfindən gündəlik ünsiyyətdə istifadə etdiyi dildir.

İngilis dili biliyi beynəlxalq sövdələşmələrin müvəffəqiyyətli bağlanması, kontraktların imzalanması, müşavirələrdə və təqdimatlarda informasiyanın verilməsi üçün lazım olan əsas şərtlərdəndir.Bir qayda olaraq yaxşı vəzifəni əldə etmək istəyənlər mövqeyi dünyada gündən günə möhkəmlənən ingilis dili biliklərinin çatışmazılığı ilə rastlaşır.Korporativ təhsil – təşkilatları effektiv nəticəyə aparan təhsildir. İngilis dilinin öyrənilməsinə istənilən vaxt ən uyğun qrafik üzrə başlamaq olar. Tədris proqramı şirkətin konkret sorğusu əsasında fərdi olaraq işlənib hazırlanır.

Partners